+90 344 235 33 24 // info@as-kon.com.tr

AR-GE DESTEĞİ

Askon Eğitim Öğr. İnsan Kayn. Danışmanlık Müh. Yaz. Dış Tic. Ltd. Şti.

AR-GE DESTEĞİ

KOBİ’lere sağlanan desteklerden KOBİ ilerin % 90’ı bihaber. Firmanıza %75 oranında hibe ile AR-GE yatırımı yapabileceğinizden haberdar mısınız? Bu destekten sizde yararlanmak için uzman yardımı alın.

AR-GE DESTEĞİ

Destek unsurları

1)Programın hibe miktarları şu şekildedir:

-İşlik desteği (işliklerden bedel alınmaz)

-Kira desteği  % 75’dir

-Makine, teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (geri ödemesiz ve geri ödemeli )% 75’dir.

-Personel gideri desteği %75’dir.

-Başlangıç sermayesi desteği %100’dür.

-Proje danışmanlık desteği, eğitim desteği, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği, proje tanıtım desteği, yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti desteği; test, analiz, belgelendirme desteği % 75’dir.

2) Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.

3) Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilere KOSGEB tarafından uygulanacak Araştırma Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

4) Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay süreli projeler olmalıdır.

 

 

 

 

 

 

ASKON DANIŞMANLIK;

Verilecek Hizmetler

1) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme için AR-GE Programı Başvuru Formu ASKON DANIŞMANLIK tarafından hazırlanır.

2) AR-GE projesi yazımı,  evrakların teslime hazır hale getirilmesi ve klasörlenmesi ASKON DANIŞMANLIK tarafından yapılır.

3) AR-GE projesinin yürütülmesi kapsamında ara raporlar ve nihai raporlar ASKON DANIŞMANLIK tarafından hazırlanır.

4) AR-GE desteğinden faydalanan firmalar için ödemenin geri alınması amacıyla “AR-GE Desteği Ödeme Talep Formu” ASKON DANIŞMANLIK tarafından hazırlanır.