+90 344 235 33 24 // info@as-kon.com.tr

YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Askon Eğitim Öğr. İnsan Kayn. Danışmanlık Müh. Yaz. Dış Tic. Ltd. Şti.

YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Her şirketin kendine özgü bir yapısı ve kurumsal kültürü vardır. Önemli olan bu yapının şirket hedef ve amaçlarını gerçekleştirmede ne kadar yeterli olduğunun gözden geçirilmesi varsa eksiklerinin giderilmesi kurumun yapısına uygun olabilecek yönetim yaklaşımlarının belirlenmesidir. ASKON, danışmanlık hizmeti verilen kuruluşun yetkilileri ile sürekli işbirliği içinde çalışarak çözümler üretmeyi, yeni sistemler oluşturmayı ve bu sistemlerin uygulanabilir olmasını deneyimli uzman kadrosunun desteği ile sağlamaktadır

Bu kapsamdaki bazı hizmetlerimiz;

 • Mevcut Çalışma Pratiklerinin İncelenmesi; yönetim hataları ve boşluklarının tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınması
 • Şirket yapısına uygun yönetim yaklaşımlarının belirlenmesi
 • GFTZ Analizi
 • Şirket amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik örgütsel yapının ve organizasyon şemasının revize edilmesi
 • Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması; çalışanların motivasyonunun sağlanması ve performanslarının ölçülmesi
 • İş planlarının ve talimatlarının oluşturulması
 • Gelişim Alanlarının Belirlenip Gelişim önceliklerinin Ortaya Konması
 • Verimlilik ve Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Ücret Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 • Kurulacak/Geliştirilecek Sistemlerin Kararlaştırılması
 • Sistem Kurulumu/Geliştirilmesi Çalışmalarının Yapılandırılması
 • Şirket İç Hukukunun Geliştirilerek Yönetmeliklere Bağlanması
 • Şirketin denetim, ilke ve kriterlerinin belirlenerek etkin denetim sisteminin kurulması