+90 344 235 33 24 // info@as-kon.com.tr

PROJE ve HİBE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Askon Eğitim Öğr. İnsan Kayn. Danışmanlık Müh. Yaz. Dış Tic. Ltd. Şti.

PROJE ve HİBE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ASKON; bugüne kadar danışanlarının; yatırım ve AR-GE projelerine hibe ve teşvik desteği çıkartarak 22.00.000 TL proje büyüklüğüne ulaşmış ve 270 kişiye ek istihdam sağlamıştır.

ASKON, oluşturduğu projeler ile çıkardığı hibe ve teşvikler sayesinde ülke sanayisinin gelişmesine, ihracatın arttırılmasına, ithal ikame ürünlerin yaratılmasına, uluslararası rekabet edebilirliğinin geliştirilmesine, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamaktadır.

KOBİ’lerin STK’ların ve Yerel Yönetimlerin; Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, TÜBİTAK, Tarım Bakanlığı, TKDK, KOSGEB, MFİB, Kalkınma Ajansları ve diğer ulusal veya uluslararası kuruluşların sağladığı fonlara ulaşılması noktasında, eksiksiz amacına yönelik, net ifade edilmiş, etkin şekilde maliyetlendirilmiş projeler hazırlayarak danışanlarımızın bu fonlardan faydalanabilmeleri sağlanabilmektedir.

Bu kapsamdaki bazı hizmetlerimiz;

  • Hibe destekleri için teklif çağrılarının takip edilmesi
  • Proje fikrinin geliştirilmesi
  • Proje hazırlanması ve yazımı konusunda teknik destek sağlanması
  • Şartnamelere uygun projelerin hazırlanması ve resmi belgelerin hazırlanması
  • Onaylanan projelerin prosedürlere uygun yönetilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması
  • Proje mali prosedürlerinin yerine getirilmesi
  • Proje sonuçlarının ara ve nihai değerlendirilmesi için gerekli araştırmaların yürütülmesi
  • Ara ve nihai raporların hazırlanması konusunda danışmanlık yapılması ve/veya bu süreçlerin danışan adına yönetilmesi