+90 344 235 33 24 // info@as-kon.com.tr

GİRİŞİMCİLİK

Askon Eğitim Öğr. İnsan Kayn. Danışmanlık Müh. Yaz. Dış Tic. Ltd. Şti.

GİRİŞİMCİLİK

KOBİ’lere sağlanan desteklerden KOBİ’lerin % 90’ı bihaber. KOBİ’lerin ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasıyla ilgili hazırlayacakları projelerin desteklenmesine yönelik olarak KOSGEB’den 100.000,00 TL destek almak mümkün. Bu destekten siz de yararlanmak için uzman yardımı alın.

Girişimcilik Destek Programı

Yeni Girişimci Destek Unsurları

 

(1) Bu destekten” Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”ni, ”KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı”nı, “Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı”nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler, İŞGEM’de yer alan işletmeler faydalanabilir.

 

(2) Destek üst limiti “İşletme Kuruluş Desteği “ için 3.000 TL (geri ödemesiz),  “Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği” için 15.000 TL (geri ödemesiz), “İşletme Giderleri Desteği” için 12.000 TL (geri ödemesiz)’dir. “Sabit Yatırım Desteği” ise 70.000 TL (geri ödemeli)’dir.

 

(3) Proje destek oranı % 70’tir. Fakat kadın girişimci ve özürlü girişimci için destek oranı %80’dir.

 

(4) Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.

 

 

 

ASKON DANIŞMANLIK;

Verilecek Hizmetler

 

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme için” Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formu” ASKON DANIŞMANLIK tarafından hazırlanır.

 

(2) “Yeni Girişimci Desteği Girişimci İş Planı Formu” ASKON DANIŞMANLIK tarafından hazırlanır.

 

(3) “Yeni Girişimci Desteği Ödeme Talep Formu” ve ek dosyalar ASKON DANIŞMANLIK tarafından hazırlanır.